O programie

Poznaj 2 edycję Mikro Grantów

Nabór trwa

od 13 do 26 września 2023 r.

Program Mikro Granty 2 edycja jest uzupełnieniem pierwszej odsłony programu przygotowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Głównym celem Mikro Grantów jest aktywizacja sportowa uczestników, włączenie jak największej grupy ludności do regularnej aktywności, tak aby wypracować społeczeństwie nawyk podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie na każdym etapie życia.

Wspierając organizacje sportowe – podmioty funkcjonujące na poziomie najbliższym obywatelowi – przyczyniamy się do budowy kapitału społecznego, tworząc przestrzeń do aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.) oraz wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności fizycznej oraz zmniejszenia problemu nadwagi lub otyłości. Planowane w ramach programu Mikro Granty 2 edycja działania mają stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego przeznaczonych do małych i średnich projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

Główne cele projektów organizowanych w ramach programu

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zadania realizowane w ramach projektu powinny uwzględniać różnorodność zainteresowań i aktywności odbiorców oferty oraz potrzebę kreowania nawyku aktywności fizycznej na każdym etapie życia, przyczyniając się w efekcie do zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa. Zgłaszane projekty powinny mieć charakter prozdrowotny i służyć podniesieniu świadomości dotyczącej związku między aktywnym trybem życia a zachowaniem dobrego zdrowia i sprawności fizycznej.

Szczegółowe zasady przydzielania wsparcia w ramach Programu Mikro Granty 2 edycja
znajdują się w regulaminie.

Chcesz zrealizować zadanie w ramach 2 edycji Mikro Grantów?

Zacznij działać już dziś!
Nabór trwa od 13 do 26 września 2023 r.

Najważniejszy jest pomysł!

Stwórz koncepcję zajęć sportowych lub wydarzenia zgodnego z wytycznymi programu.

Złóż wniosek!

Zarejestruj się w systemie, zgłoś swój wniosek i poczekaj na akceptację.

Baw się sportem!

Zrealizuj wydarzenie – angażuj dzieci i młodzież w sport! Wspólnie budujmy aktywną Polskę!

Aktualności

Bądź na bieżąco z naszymi informacjami

Wczytaj więcejx