Do pobrania

Wszystkie materiały promocyjne wykonane w ramach programu Mikro Granty powinny zawierać odpowiednie oznakowanie:

  • Ministerstwa Sportu i Turystyki
  • Operatora Krajowego Fundacji Orły Sportu
  • logotypu programu Mikro Granty 

Oznakowania muszą być widoczne na wszystkich trwałych efektach rzeczowych powstałych w wyniku realizacji Zadania oraz w materiałach/ promocyjnych/ informacyjnych/ publikacjach/ plakatach/ katalogach/ zaproszeniach innych, dotyczących realizowanego Zadania oraz na swojej stronie internetowej czy poprzez inne media, czy też poprzez widoczną w miejscu realizacji Zadania tablicę informacyjną, zapisu:

,,Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”

Wytyczne wykorzystania logotypu MSIT oraz grafiki do pobrania znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/logotypy-msit

Rozmiar: 300cm x 100cm

Rozmiar: 1080px x 1080px
x