Przedłużenie naboru do 2 edycji Programu Mikro Granty